8 listopada 2016

Program

Szczegółowy plan konferencji

11:00 — 11:20
Powitanie – dr Hubert Wajs
(Dyrektor AGAD)

Wystąpienia Gości (VIP)

11:20 — 11:40
dr hab. Piotr Szlanta
(Uniwersytet Warszawski)

"Wątpliwe odrodzenie Polski. Akt 5 Listopada w propagandzie wizualnej stron walczących."

11:40 — 12:00
prof. dr hab. Wojciech Morawski
(Szkoła Główna Handlowa)

"Akt 5 listopada w kontekście wojny na wyczerpanie."

12:00 — 12:20
dr hab. prof. KUL Witold Matwiejczyk
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

"Nastroje społeczne i postawy polityczne w Królestwie Polskim wobec Aktu 5 listopada- w świetle raportów pruskiej policji politycznej.

12:20 — 12:40
Dyskusja
12:40 — 13:00
Przerwa
13:00 — 13:30
Inż. Kazimierz Krok
(Wójt Gminy Łużna)
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk
(Kierownik Oddziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

"Znak Dziedzictwa Europejskiego dla cmentarza wojennego nr 123 Łużna-Pustki."

13:30 — 13:50
prof. dr hab. Dariusz Makiłła
(Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

"Nietrafiony projekt? Skutki prawno-polityczne aktu 5 listopada 1916 r."

13:50 — 14:10
dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

"Akt 5 Listopada 1916 roku w świetle źródeł wspomnieniowych żołnierzy Legionów Polskich."

14:10 — 14:30
Dyskusja
14:30 — 15:00
Przerwa
15:00 — 15:20
prof. Jerzy Gaul
(Archiwum Główne Akt Dawnych)

"Austro-Węgry wobec aktu 5 listopada 1916 r."

15:20 — 15:40
mgr Piotr Kaliszewski
(Uniwersytet Warszawski)

"Młodzież szkolna i akademicka Legionów w reakcji na Akt 5 Listopada i kryzys przysięgowy."

15:40 — 16:00
dr hab. prof. UWM Dariusz Radziwiłłowicz
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

"Władysława Studnickiego ocena działań politycznych Romana Dmowskiego do roku 1916 na podstawie książki „Polityka polska i odbudowanie państwa”."

16:00 — 16:20
dr hab. Tadeusz P. Rutkowski
(Uniwersytet Warszawski)

"Działalność Józefa Polikarpa Brudzińskiego w latach 1915–1916."

16:20 — 16:40
Dyskusja i podsumowanie obrad

Współorganizatorzy:

Konferencję dofinansowała:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Miejsce konferencji

Pałac Raczyńskich (AGAD)
Warszawa, ul. Długa 7

Kontakt do organizatora

Adres e-mail: jkrochmal@agad.gov.pl

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.